José Ignacio Latorre

Dr. José Ignacio Latorre

Professor of Theoretical Physics

Departament d'Estructura i Constituents de la Matèria, Universitat de Barcelona
Av. Diagonal 647, 08028 Barcelona, Spain. Ph/Fax: +34 93 4034030/4021198 latorre@ecm.ub.es

Awards recieved
ICREA ACADÈMIA Award

Fundació ICREA
2009


Generalitat of Catalunya Distinction for Promoting the University Research
Recognized Research Cathegory

Generalitat de Catalunya
2003