José Ignacio Latorre

Dr. José Ignacio Latorre

Professor of Theoretical Physics

Departament d'Estructura i Constituents de la Matèria, Universitat de Barcelona
Av. Diagonal 647, 08028 Barcelona, Spain. Ph/Fax: +34 93 4034030/4021198 latorre@ecm.ub.es

Books and Texts
La Nada o el vacío cuántico


J. I. Latorre
Depósito Legal: B 17721-2016
Descubrir la ciencia, Materia
Educational texts and books


Notes sobre Relativitat Especial
A. Cornella, J. I. Latorre
ISBN: 84-7528-044-7 , U. Barcelona

Teoria Clàssica de Camps
A. Cornella, J. I. Latorre

Fonaments de Física
J. I. Latorre, R. Tarrach
ISBN: 84-475-1221-5
ReadOthers


Translation of the book The Tenth Dimension

Jeremy Bernstein, McGraw-Hill, 1989.

Larousse Encyclopedia's entries ( Aleph-Océano, 2000):
La madurez de la Mecánica Cuántica
La teoría del Todo

130 new entries for the Larousse Encyclopedia, 2002 edition
J. I. Latorre, P. Pascual