José Ignacio Latorre

Dr. José Ignacio Latorre

Professor of Theoretical Physics

Departament d'Estructura i Constituents de la Matèria, Universitat de Barcelona
Av. Diagonal 647, 08028 Barcelona, Spain. Ph/Fax: +34 93 4034030/4021198 latorre@ecm.ub.es

Referee
Referee for International Journals


Nature Physics
Physics Reports
Physical Review Letters
Physical Review A, B, D, E
Nuclear Physics A, B
Physics Letters B
Intenational Journal of Mathematical Physics
Reviews of Modern Physics
Journal of Physics A
Quantum Information and Computation
Journal of Statistical Mechanics
Europhysics Letters
European Journal Physics D
Symmetry, Integrability and Geometry
Foundations of Physics


Referee for National Agencies


National Science Foundation (NSF)
UE, FET
UE, Codest
Agence nationale de la recherche, ANR, Francia
Swiss National Science Foundation (SNSF), Suiza
ANPCyT, Argentina
FONCYT, Argentina
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP)
Agència de Gestió d'Ajusts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL)
Comunidad de Madrid